Pani senator w sobotę , w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana .prof. Piotra Glińskiego, dokonała aktu dekoracji trzech członków Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego honorowymi odznakami “Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali ją : pan Dariusz Janusz Budzelewski, Pan Adam Łonak, Pan Piotr Nowiński. Aktu wręczenia dokonano podczas IX Międzynarodowego Sympozjum Numizmatycznego pt.”Wartość pieniądza w księstwach śląskich w średniowieczu i w czasach nowożytnych” na Zamku Książąt Głogowskich.