W Senacie RP

Przynależność do komisji i klubu

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Senat jest tym, co pozostałe władze do szlachetnych działań pobudza, od nieuczciwych odwodzi, a namiętności studzi. Dlatego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rzeczpospolitej ani poza jej granicami czynić się nie godzi.

Andrzej Frycz-Modrzewski „O poprawie Rzeczpospolitej” Księga I. „O obyczajach”