Druhowie z 11 zastępów OSP będą mieli nowe wozy. Dziś w Rudnej wręczone zostały promesy na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.Promesy trafiły do OSP z terenu powiatów: głogowskiego, jaworskiego, legnickiego, lubińskiego i złotoryjskiego. Strażacy – ochotnicy otrzymają nowe wozy, które zastąpią te wysłużone. Dzięki przekazanym środkom zakupione zostaną pojazdy o wartości blisko 8,5 mln złotych. W imieniu Pani Senator udział w uroczystości wzięła asystentka Grażyna Majchrzyk, która odczytała list do druhów OSP.