Pani Senator w dniu dzisiejszym w Akademii Rycerskiej odebrała nagrodę Miasta Legnicy przyznaną przez Radę Miejską dla Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności za 31 lat pracy ośrodka na rzecz kobiet z Legnicy i regionu. Pani Dorota Czudowska zakładała ten Ośrodek i od momentu powstania tj. od 1992 roku jest jego dyrektorem. To dzięki środkom finansowym otrzymanym z Fundacji Barbary Piaseckiej Johnson i determinacji Pani Senator mamy w Legnicy placówkę tak bardzo potrzebną i wyposażoną w najnowszej generacji mammograf. Pani dyrektor odbierając nagrodę dziękowała wszystkim pracownikom zaangażowanym w pracę na rzecz Ośrodka. Jest to ogromna radość dla pracowników.