W biurze senatorsko-poselskim odbyło się spotkanie z laureatami – i ich opiekunami, konkursu wiedzy o mjr Władysławie Dybowskim, Żołnierzu Wyklętym, pierwszym wiceprezydencie Legnicy po II Wojnie Światowej. Postać niezwykle dramatyczna, gdyż został on rozstrzelany wraz z synem Konradem przez władze komunistyczne. W konkursie wzięło udział kilkunastu uczniów klas VIII z dwóch szkół podstawowych. Nagrody i okolicznościowe dyplomy wręczyły Pani Senator Dorota Czudowska i Pani Poseł Ewa Szymańska, które objęły patronatem ten konkurs.