Pociągi pasażerskie ponownie będą dojeżdżać do Chocianowa na Dolnym Śląsku. W dnu dzisiejszym otwarto zrewitalizowaną linię kolejową do tego miasta. W uroczystości wzięła udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która powiedziała, że wykluczenie komunikacyjne to jeden z większych problemów dotykających mieszkańców naszego kraju. Przywrócone połączenie umożliwi mieszkańcom regionu łatwy dostęp do rynku pracy, młodzieży do szkół oraz do lepszych warunków egzystencjonalnych. Panią Senator Dorotę Czudowską reprezentowała dyrektor biura Izabela Wańkowicz.