W Gminie Miłkowice zbiegły się dwie uroczystości. podczas święta plonów została otwarta największa na Dolnym Śląsku elektrownia słoneczna. Na terenie 180 hektarów, dawnych pól irygacyjnych, zamontowano baterie fotowoltaiczne o mocy 115 megawatów. Jak powiedział Jose Maria Arzac, dyrektor ds inwestycyjnych Qualitas Energy, projekt jest drugim pod względem wielkości projektem fotowoltaicznym w Polsce. Pani senator Dorota Czudowska rok temu była na przekazaniu placu budowy, a teraz brała udział w uroczystym otwarciu elektrowni słonecznej.