W Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu odbyło się oficjalne otwarcie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Nowy SOR teraz ma 25 łóżek, czyli o 11 więcej niż dotychczasowy, będzie też służył za weekendową i nocną pomoc medyczną – Koniec z odsyłaniem pacjentów – powiedział dyrektor Kamil Barczyk. W otwarciu oddziału uczestniczyły władze samorządowe miasta i powiatu bolesławieckiego, a także Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz parlamentarzyści z naszego regionu. W imieniu Pani Senator udział wzięła Izabela Wańkowicz- dyrektor biura.