Pani Senator uczestniczyła w konferencji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, gdzie przedstawiono program „Ciepłe mieszkanie” . Program rządowy został uruchomiony dla samorządów, a skierowany jest do właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach, którzy będą mogli starać się o uzyskanie dofinansowania z tych środków w swoich gminach. Dolnośląskie gminy złożyły łącznie 65 projektów na kwotę 240 mln złotych. Rekordzistą okazała się gmina Lubin, która otrzymała wsparcie finansowe 6,2 mln zł. Dofinansowanie w programie „Ciepłe mieszkanie”, to kontynuacja programu „Czyste powietrze” i jest to kolejny krok w kierunku poprawy stanu powietrza w Polsce. W briefingu prasowym udział wzięli senator Dorota Czudowska, poseł Ewa Szymańska, senator Krzysztof Mróz oraz samorządowcy.