Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 roku. Jak był potrzebny seniorom, widać to po 15-tu latach. Zajęcia, z których korzystali były różne tj. od nauki języków obcych, zajęcia z informatyki, historii sztuki, warsztaty malarstwa, teatralne, taneczne, zajęcia aktywności fizycznej.
Seniorzy korzystali z wyjazdów na spektakle teatralne oraz wyjazdy turystyczne, pozwalało to na większą integrację i zawieranie przyjaźni. Całego dorobku kryształowego jubileuszu i wspomnień nie sposób przedstawić w ciągu trzech godzin. Pani senator Dorota Czudowska na tę okoliczność ufundowała razem z Panem Korneliuszem Okoniem właścicielem legnickiego zakładu piekarniczo-cukierniczego wspaniały tort a asystentka Grażyna Majchrzyk w jej imieniu przekazała list gratulacyjny i życzenia.