Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

16

Maj
Akcja wyborcza przy muzyce

W sobotę - dnia 16 maja 2015 r. - na legnickim rynku członkowie Prawa i Sprawiedliwości wraz z sympatykami zapraszali mieszkańców do rozmów i dyskusji na tematy polityczne, a także rozdawali ulotki informacyjne z Andrzejem Dudą, zachęcając przechodniów do oddania na niego głosu w drugiej turze wyborów prezydenckich. Akcja wyborcza odbywała się przy miłęj dla uszu muzyce, jak również w żywiołowych dyskusjach dopisała słoneczna pogoda.

15

Maj
Drużyna Andrzeja Dudy

Wybitny aktor, reżyser - członek Honorowego Komitetu Poparcia Andrzeja Dudy Jerzy Zelnik był gościem III Kongresu Rodzin w Krzeszowie, by zaświadczyć o niepodważalnej wartości małżeństwa. W drodze do Krzeszowa zatrzymał się w Legnicy, mieliśmy wyjątkową okazję do rozmowy i szczególnej promocji naszego kandydata na prezydenta. Chwalimy się wspólną fotografią, liczymy na skuteczność naszego plakatu. Zachęcam również do odwiedzenia strony radia Plus Legnica, tam znajdziemy nagrania wypowiedzi pana Zelnika, Jacka Pulikowskiego, ks.dr Bogusława Wolańskiego.

08

Maj
Apel o uczciwe wybory

APEL

w trosce o uczciwe wybory

10 maja br. zostaną przeprowadzone jedne z najważniejszych wyborów w demokratycznym państwie prawnym – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele naszego kraju wybiorą najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z fundamentalnych zasad demokracji jest społeczne zaufanie do aktu wyborczego.

W obowiązującym Kodeksie wyborczym przepisy określające zasady i tryb przygotowania oraz przeprowadzania wyborów, a także ustalenia wyników głosowania, zawierają liczne luki prawne. Niejasność przepisów wyborczych podważa zaufanie obywateli do aktu wyborczego.

Jako przykłady braku koniecznych regulacji prawnych w zakresie przeprowadzania wyborów można wymienić choćby możliwość wielokrotnego oddania głosu przez wyborcę stale zamieszkującego za granicą, szczególnie w sytuacji, gdy ma to miejsce w obszarze nadgranicznym.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym w przypadku głosowania korespondencyjnego wysyła się do wyborcy pakiet, zawierający m. in. kartę do głosownia opatrzoną pieczęcią obwodowej komisji wyborczej. Brak jest jakiegokolwiek ustawowego uregulowania prawnego, dotyczącego podmiotu uprawnionego do opatrzenia karty do głosowania w wyżej wymienioną pieczęć. Obecnie zadanie to wykonuje wójt, burmistrz lub prezydent (za granicą – konsul RP), który nie jest żadnym z organów wyborczych, wykraczając poza określone ustawą uprawnienia wyborcze. Stanowi to oczywiste nadużycie prawne.

Wątpliwości może budzić także brak regulacji prawnych w sytuacji jednostkowego oddania głosu przez wyborcę w przypadku głosowania korespondencyjnego. Powyższe może prowadzić do ujawnienia preferencji głosującego, co w konsekwencji skutkuje brakiem należytego zapewnienia tajności głosownia.

Wśród niektórych uchybień wyborów, które spowodowały ogromne oburzenie opinii publicznej w skali całego kraju podczas ostatnich wyborów samorządowych w 2014 roku można wymienić:

- chaos spowodowany niewłaściwym funkcjonowaniem sytemu informatycznego,

- problemy związane z obliczeniem i ustaleniem ostatecznych wyników wyborów,

- zwlekanie z ogłoszeniem przez poprzedni skład Państwowej Komisji Wyborczej całościowych oficjalnych wyników.

Podczas wyborów samorządowych w 2014 roku niewłaściwe przygotowanie kart do głosowania oraz niewystarczające wyjaśnienie wyborcom procedury głosowania, doprowadziło do znacznego wzrostu liczby głosów nieważnych oddanych w wyborach. W całym kraju było aż 11096 obwodowych komisji wyborczych, w których oddano ponad 20% głosów nieważnych.

Wszystko to przyczyniło się do największego po 1989 roku kryzysu w organizacji i przeprowadzeniu wyborów.

W związku z tym w trosce o zapewnienie rzetelności i przejrzystości procedur wyborczych w nadchodzących wyborach, przekazujemy wykaz obwodowych komisji wyborczych, w których podczas ostatnich wyborów samorządowych wystąpił największy procent głosów nieważnych. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na przebieg głosowania i ustalenia wyników głosowania w wymienionych komisjach.

Zwracamy się do Państwowej Komisji Wyborczej o wydanie odpowiednich przepisów umożliwiających już podczas najbliższych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rejestrowanie przez mężów zaufania za pomocą obrazu i dźwięku czynności obwodowych komisji wyborczych w dniu wyborów od momentu podjęcia przez nią czynności związanych z przygotowaniem głosowania przed otwarciem lokalu wyborczego, do chwili rozpoczęcia głosowania oraz od zamknięcia lokalu wyborczego do podpisania protokołu głosowania w obwodzie. Udokumentowanie w ten sposób czynności oficjalnych, formalnych i urzędowych pozwoli na ograniczenie wszelkich potencjalnych nieprawidłowości oraz zapewni rzetelniejsze rozpatrywanie protestów wyborczych, poprzez wprowadzenie możliwości gromadzenia materiału dowodowego. Zwracamy się jednocześnie o bezwzględne zobowiązanie przewodniczących obwodowych komisji wyborczych (OKW) do wydania wszystkim członkom OKW i mężom zaufania kopii protokołu głosowania.

Zgłaszane wyżej propozycje i postulaty przyczynią się do zwiększenia przejrzystości i rzetelności kluczowych dla państwa demokratycznego procedur wyborczych.

- Marek Kuchciński - Przewodniczący Centralnego Biura Ochrony Wyborów

- Hanna Dobrowolska - Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów

- Józef Orzeł - Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów

04

Maj
Dzień Świętego Floriana

Szanowni Hutnicy, Strażacy, Kominiarze!

Jak co roku w Dniu Świętego Floriana - Waszego Patrona - obchodzicie swoje święto.        

Wasza praca jest ciężka i często niebezpieczna.

Doceniając Wasz trud, życzę wszelkiej pomyślności, bezpiecznych powrotów do domu, satysfakcji z wykonywanej pracy i radości w rodzinach.

Niech Święty Florian czuwa nad Wami. Szczęść Boże!                                                                                       

Dorota Czudowska - Senator RP

04

Maj
Konferencja dotycząca listu Andrzeja Dudy do obywateli

W poniedziałek 04.05.2015 r. o godz. 10.00 odbyła się konferencja prasowa z udziałem Senator Doroty Czudowskiej. Na konferencji pojawili się przedstawiciele mediów z Radia Plus oraz lca.pl. Tematem było zaprezentowanie listu Andrzeja Dudy do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w którym przedstawia swoje cele do realizacji jako Prezydent RP oraz zgłasza chęć zostania w przyszłości rozliczonym przez Polaków z wymienianych postulatów.

03

Maj
Święto Konstytucji 3 Maja 2015

W niedzielę 03.05.2015 r. - z okazji Święta Konstytucji 3 Maja - Senator Czudowska ze współpracownikami składała kwiaty w miejscach pamięci narodowej w Legnicy oraz pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Tego dnia odbyła się Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pani Senator, a następnie patriotyczny koncert Patryka Kisły pod pomnikiem papieża. Słoneczna pogoda i licznie zgromadzeni mieszkańcy wprowadzili pozytywny nastrój podczas obchodów.

Przemówienie Senator Czudowskiej na temat świąt narodowych oraz bierzących problemów Polski, wygłoszone podczas uroczystości, jest dostępne do odsłuchania na www.legnica.fm

02

Maj
Dzień Flagi 2015

W sobotę dnia 02.05.2015 r. - z okazji Dnia Flagi - Senator Dorota Czudowska wraz ze współpracownikami Biura Senatorskiego oraz członkami Komitetu PiS nr 1 w Legnicy i Komitetu Ziemskiego wręczali flagi, chorągiewki i ulotki mieszkańcom Legnicy, Głogowa, Przemkowa, Chocianowa, Chojnowa i Ścinawy. Słoneczna pogoda i duża ilość spacerujących ludzi dopisały sprawnemu przeprowadzeniu tej akcji patriotycznej.

Ponadto, w zorganizowanym na chojnowskim rynku Muzycznym Spotkaniu Patriotycznym zachęcaliśmy przechodniów i okolicznych mieszkańców do udziału w konkursie wiedzy patriotycznej, w którym można było wygrać atrakcyjne nagrody, jak również wspólnego słuchania utworów patriotycznych (m.in. granych na żywo piosenek Jacka Kaczmarskiego) oraz dyskusji przy kawie, a także wspierania kandydata na Prezydenta RP, Andrzeja Dudę. Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas tego dnia.

30

Kwi
Życzenia z okazji świąt majowych

30

Kwi
Zbliżają się obchody świąt majowych

Senator Dorota Czudowska wraz z pracownikami i asystentami oraz członkami Prawa i Sprawiedliwości z Komitetu nr 1 w Legnicy oraz Komitetu Ziemskiego - jak co roku - włączają się w obchody świąt majowych.

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej

- godz. 9.00 -  legnicki rynek (od ul. Rycerskiej) rozdawanie flag i chorągiewek narodowych oraz ulotek,

- godz. 11.00 - głogowski rynek - wraz z posłem Wojciechem Zubowskim, członkami Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubem Gazety Polskiej w Głogowie rozdajemy flagi, chorągiewki i ulotki,

- w godz. od 12.15 do 13.15 – jedziemy do Przemkowa i Chocianowa,

- o godz.13.00 w Chojnowie - rozpoczyna się muzyczne spotkanie patriotyczne z mieszkańcami, podczas którego również będą rozdawane flagi, chorągiewki i ulotki. Będzie okazja do rozmów o Polsce, patriotyzmie, wyborach.

- o godz. 18.00 - kończymy akcję rozdawania flag, ulotek, chorągiewek w Ścinawie, w centrum miasta.

W Krzeszowie, jak co roku odbędzie Festiwal Pieśni Religijnej i Patriotycznej. Jedną z nagród dla zwycięzców ufundowała senator Dorota Czudowska. W jej imieniu nagrodę wręczy asystent społeczny Mieczysław Krzywy - członek Komitetu Ziemskiego PiS.

3maja – Święto Konstytucji  3 Maja - Legnica

- godz. 11.00 -  składanie kwiatów w miejscach pamięci narodowej,

- godz. 12.30 – rozdawanie chorągiewek i ulotek na Placu Katedralnym,

- godz. 13.00 - udział w Mszy Świętej za Ojczyznę,

- godz. 14.00 – składanie kwiatów pod pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II i koncert Patryka Kisły.

Serdecznie zapraszamy na wspólne świętowanie.

28

Kwi
Konferencja prasowa związana z uczciwym przeprowadzeniem wyborów

W dniu 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 13.00 w Biurze Prawa i Sprawiedliwości w Legnicy odbyła się konferencja prasowa, na której w imieniu parlamentarzystów regionu nr 1 senator Dorota Czudowska i poseł Elżbieta Witek przedstawiły działania parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości na rzecz przeprowadzenia rzetelnych oraz uczciwych wyborów. Przed konferencją pani poseł oraz pani senator spotkały się z komisarzem wyborczym w Legnicy, Stanisławem Rączkowskim. Na spotkaniu zostały omówione najistotniejsze problemy związane ze sprawnym przebiegiem wyborów, organizacją lokali wyborczych, omówieniem zadań mężów zaufania, jak również procedurami kontaktowania się z komisarzem w sprawach wymagających porady bądź interwencji. Panu przewodniczącemu komisji został przedstawiony apel (przedstawiony poniżej). W konferencji brali udział dziennikarze następujących mediów: Telewizji Regionalnej Wrocław, Radia Plus Legnica oraz portalu lca.pl.

26

Kwi
Patriotycznie w Pułtusku

Kolejny etap kampanii wyborczej Andrzeja Dudy, tym razem patriotyczny piknik w Pułtusku. W świetnej scenerii, u podnóża pułtuskiego Zamku Polonii zebrały się setki oczekujące na Jarosława Kaczyńskiego i na Andrzeja Dudę. Byli weterani wojskowi, harcerze, grupy rekonstrukcyjne różnych formacji, strzelcy, przedstawiciele NSZZ Solidarność, byly poczty sztandarowe wielu organizacji.W licznej grupie parlamentarzystów, znalazła się Senator Czudowska i towarzyszące jej:dyrektor biura i asystentka:Ewa Szymańska i Jolanta Kowalczyk.Przed wystąpieniem naszego kandydata zebrani wysłuchali na żywo znanych artystów :Ryszarda Makowskiego, Tolka Jabłońskiego, Jana Pietrzaka,zespołu Contra Mundum wysłuchali też, co o patriotyzmie, o Polsce mają do powiedzenia przedstawiciele różnych grup społecznych i  pokoleń.Na dużym telebimie pokazano skróty z konwencji wyborczych, spoty wyborcze, wypowiedzi znanych polityków i tworców. Andrzej Duda owacyjnie, entuzjastycznie witany(jak zwykle) przedstawił zebranym swoją wizję Polski, na realizację której tak długo czekamy, na którą mamy szansę. Padły słowa - Polska nie potrzebuje rewolucji, Polska potrzebuje zmiany władzy. Duże fragmenty albo całe wystąpienie dostępne na portalach - wpolityce.pl;niezależna.pl;telewizjarepublika.pl. Obszerna galeria najlepiej zilustruje to wyjątkowe wydarzenie.

17

Kwi
Przewodniczący Izby Reprezentatntów Nowej Zelandii w Senacie

17 kwietnia 2015 r. David Carter - przewodniczący Izby Reprezentantów Nowej Zelandii - spotkał się z członkami senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

                Wśród wielu spotkań delegacji nowozelandzkiej w Parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 17.04.2015 r. o godz. 9:40 odbyło się spotkanie z Senacką Komisją Spraw Zagranicznych, które to w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego – Włodzimierza Cimoszewicza – poprowadziła senator Dorota Czudowska, będąca wiceprzewodniczącą tej komisji.

                Witając gości, senator Czudowska wyraziła radość z rozwijających się na wielu płaszczyznach stosunków między Polską a Nową Zelandią  – m.in. politycznej, gospodarczej, naukowej oraz kulturalnej.

                Senator Czudowska wyraziła także uznanie dla rządu Nowej Zelandii za twarde i jednoznaczne stanowisko wobec Rosji, w związku z konfliktem na Ukrainie. Podziękowała również narodowi Nowej Zelandii za przyjęcie 734 tzw. „syberyjskich sierot” oraz życzliwe przyjęcie opozycji antykomunistycznej z lat 80-tych.

                Po przedstawieniu się obydwu stron nawiązała się dyskusja na najważniejsze tematy globalne oraz dotyczące wzajemnych stosunków między Polską i Nową Zelandią. Jednym z kluczowych tematów poruszanych na spotkaniu było zwiększenie limitów w popularnym wśród młodzieży programie "Pracuj i Zwiedzaj".

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,7866,przewodniczacy-izby-reprezentatntow-nowej-zelandii-w-senacie.html

20

Kwi
Spotkanie w Chojnowie

W dniu 20 kwietnia 2015 r. w chojnowskim biurze senatorskim Doroty Czudowskiej odbyło się otwarte spotkanie z wyborcami. Dominującym tematem było wspieranie kandydata Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta RP - Andrzeja Dudy.

13

Kwi
Konferencja prasowa dot. niespełnionych obietnic B. Komorowskiego

W dniu 13.04.2015 r. o godz. 10.00 w biurze legnickiego Prawa i Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa, w ramach nowej akcji kampanii wyborczej Andrzeja Dudy - punktującej niespełnione obietnice obecnego prezydenta RP oraz decyzje podjęte wbrew woli obywateli.

Senator Dorota Czudowska przeanalizowała na konferencji hasła wyborcze Bronisława Komorowskiego, zwłaszcza te odnoszące się do potrzeby zgody wśród społeczeństwa polskiego, zauważając przy tym niespójność prezentowanych przez sztab prezydenta haseł z podejmowanymi przez niego inicjatywami podczas dotychczasowej kadencji.

 

news1 

 

 

Spotkania Pani Senator z uczniami szkół podstawowych w Legnicy

 

 

 1

Joomla BJ Metis template by ByJoomla.com